TÌM SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ABB

    TỤ BÙ DUCATI

    DELIXI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KINH DOANH 1

KINH DOANH 2

KINH DOANH 3

KINH DOANH 4
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Sản xuất tại Châu Âu,dòng ngắt tải tới 3150 A

Cần thao tác loại tay vặn  đảm vảo an toàn khi vận hành

Đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60947-3

Cầu dao cắt tải OT16...125E, Gắn trên DIN-Rail 

Dòng cắt tải  Ith  25A 

Dòng định mức AC22/AC23,415V :  16/16 A

Sản xuất tại Châu Âu,dòng ngắt tải tới 3150 A

Cần thao tác loại tay vặn  đảm vảo an toàn khi vận hành

Đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60947-3

Cầu dao cắt tải OT16...125E, Gắn trên DIN-Rail  

Dòng cắt tải  Ith:    32  A 

Dòng định mức AC22/AC23,415V :  25/20 A

Sản xuất tại Châu Âu,dòng ngắt tải tới 3150 A

Cần thao tác loại tay vặn  đảm vảo an toàn khi vận hành

Đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60947-3

Cầu dao cắt tải OT16...125E, Gắn trên DIN-Rail  

Dòng cắt tải  Ith:    40  A 

Dòng định mức AC22/AC23,415V :  40/23 A

Sản xuất tại Châu Âu,dòng ngắt tải tới 3150 A

Cần thao tác loại tay vặn  đảm vảo an toàn khi vận hành

Đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60947-3

Cầu dao cắt tải OT16...125E, Gắn trên DIN-Rail  

Dòng cắt tải  Ith:    63  A 

Dòng định mức AC22/AC23,415V :  63/45 A

Sản xuất tại Châu Âu,dòng ngắt tải tới 3150 A

Cần thao tác loại tay vặn  đảm vảo an toàn khi vận hành

Đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60947-3

Cầu dao cắt tải OT16...125E, Gắn trên DIN-Rail  

Dòng cắt tải  Ith:    80  A 

Dòng định mức AC22/AC23,415V :  80/75 A

Sản xuất tại Châu Âu,dòng ngắt tải tới 3150 A

Cần thao tác loại tay vặn  đảm vảo an toàn khi vận hành

Đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60947-3

Cầu dao cắt tải OT16...125E, Gắn trên DIN-Rail  

Dòng cắt tải  Ith:    115  A 

Dòng định mức AC22/AC23,415V :  100/80 A

Sản xuất tại Châu Âu,dòng ngắt tải tới 3150 A

Cần thao tác loại tay vặn  đảm vảo an toàn khi vận hành

Đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60947-3

Cầu dao cắt tải OT16...125E, Gắn trên DIN-Rail  

Dòng cắt tải  Ith:    125  A 

Dòng định mức AC22/AC23,415V :  125/90 A

Sản xuất tại Châu Âu,dòng ngắt tải tới 3150 A

Cần thao tác loại tay vặn  đảm vảo an toàn khi vận hành

Đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60947-3

Cầu dao cắt tải OT16...125E, Gắn trên DIN-Rail  

Dòng cắt tải  Ith:    125  A 

Dòng định mức AC22/AC23,415V :  200/135 A

Sản xuất tại Châu Âu,dòng ngắt tải tới 3150 A

Cần thao tác loại tay vặn  đảm vảo an toàn khi vận hành

Đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60947-3

Cầu dao cắt tải OT200...800, bao gồm tay vận hành dạng piston và trục, IP 65

Dòng cắt tải  Ith:    250  A 

Dòng định mức AC22/AC23,415V :  200/200 A

Sản xuất tại Châu Âu,dòng ngắt tải tới 3150 A

Cần thao tác loại tay vặn  đảm vảo an toàn khi vận hành

Đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60947-3

Cầu dao cắt tải OT200...800, bao gồm tay vận hành dạng piston và trục, IP 65

Dòng cắt tải  Ith:    315  A 

Dòng định mức AC22/AC23,415V :  250/250 A

Sản xuất tại Châu Âu,dòng ngắt tải tới 3150 A

Cần thao tác loại tay vặn  đảm vảo an toàn khi vận hành

Đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60947-3

Cầu dao cắt tải OT200...800, bao gồm tay vận hành dạng piston và trục, IP 65

Dòng cắt tải  Ith:    350  A 

Dòng định mức AC22/AC23,415V :  315/315 A

Sản xuất tại Châu Âu,dòng ngắt tải tới 3150 A

Cần thao tác loại tay vặn  đảm vảo an toàn khi vận hành

Đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60947-3

Cầu dao cắt tải OT200...800, bao gồm tay vận hành dạng piston và trục, IP 65

Dòng cắt tải  Ith:    400  A 

Dòng định mức AC22/AC23,415V :  400/400 A

Sản xuất tại Châu Âu,dòng ngắt tải tới 3150 A

Cần thao tác loại tay vặn  đảm vảo an toàn khi vận hành

Đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60947-3

Cầu dao cắt tải OT200...800, bao gồm tay vận hành dạng piston và trục, IP 65

Dòng cắt tải  Ith:    630  A 

Dòng định mức AC22/AC23,415V :  630/630 A

Sản xuất tại Châu Âu,dòng ngắt tải tới 3150 A

Cần thao tác loại tay vặn  đảm vảo an toàn khi vận hành

Đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60947-3

Cầu dao cắt tải OT200...800, bao gồm tay vận hành dạng piston và trục, IP 65

Dòng cắt tải  Ith:    800  A 

Dòng định mức AC22/AC23,415V :  800/800 A

Sản xuất tại Châu Âu,dòng ngắt tải tới 3150 A

Cần thao tác loại tay vặn  đảm vảo an toàn khi vận hành

Đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60947-3

Cầu dao cắt tải OT1000...1600, bao gồm tay vận vặn màu đen, IP65, trục 250mm

Dòng cắt tải  Ith:    1000  A 

Dòng định mức AC22/AC23,415V :  1000/800 A

Sản xuất tại Châu Âu,dòng ngắt tải tới 3150 A

Cần thao tác loại tay vặn  đảm vảo an toàn khi vận hành

Đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60947-3

Cầu dao cắt tải OT1000...1600, bao gồm tay vận vặn màu đen, IP65, trục 250mm

Dòng cắt tải  Ith:    1250  A 

Dòng định mức AC22/AC23,415V :  1250/1000 A

Sản xuất tại Châu Âu,dòng ngắt tải tới 3150 A

Cần thao tác loại tay vặn  đảm vảo an toàn khi vận hành

Đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60947-3

Cầu dao cắt tải OT1000...1600, bao gồm tay vận vặn màu đen, IP65, trục 250mm

Dòng cắt tải  Ith:    1600  A 

Dòng định mức AC22/AC23,415V :  1600/1000 A

Sản xuất tại Châu Âu,dòng ngắt tải tới 3150 A

Cần thao tác loại tay vặn  đảm vảo an toàn khi vận hành

Đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60947-3

Cầu dao cắt tải OETL2500...3150, bao gồm tay vận vặn kim loại, IP54, trục 325mm

Dòng cắt tải  Ith:    2000  A 

Dòng định mức AC22/AC23,415V :  2000/1600 A

Sản xuất tại Châu Âu,dòng ngắt tải tới 3150 A

Cần thao tác loại tay vặn  đảm vảo an toàn khi vận hành

Đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60947-3

Cầu dao cắt tải OETL2500...3150, bao gồm tay vận vặn kim loại, IP54, trục 325mm

Dòng cắt tải  Ith:    2500  A 

Dòng định mức AC22/AC23,415V :  2500/1600 A

Sản xuất tại Châu Âu,dòng ngắt tải tới 3150 A

Cần thao tác loại tay vặn  đảm vảo an toàn khi vận hành

Đáp ứng tiêu chuẩn  IEC 60947-3

Cầu dao cắt tải OETL2500...3150, bao gồm tay vận vặn kim loại, IP54, trục 325mm

Dòng cắt tải  Ith:    3150  A 

Dòng định mức AC22/AC23,415V :  3150/1600 A

1 2 3 SauCuối

TIN MỚI CẬP NHẬT
Bốn bước thực tiễn để giảm toàn bộ chi phí năng lượng
Thiết bị tiết kiệm điện đắt hàng
Thiết bị adidas miCoach SPEED_CELL đã đến VN.
5 công nghệ thay đổi cách sử dụng thiết bị điện tử
Phòng ngừa trẻ bị điện giật.
Sét đánh gây cháy hàng loạt thiết bị điện
Hơn 1.100 tỷ đồng đổ vào chứng khoán, Vn-Index tăng hơn 5 điểm
Phí "đè" chủ thẻ ATM: Chỉ khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ
Thủ tướng: Doanh nghiệp BĐS lãi to rồi, giờ là lúc nên chia sẻ
Trả hết nợ lương đã là thưởng tết!
TẢI VỀ
cataloge RELAY RM4
Cataloge PM700 & PM800
Cataloge Phaseo power supplies ABL
Cataloge motion esst en
Cataloge Limitswitch typesXCK-M and XCK-L
Hướng dẫn sử dụng biến tần ATV312
LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
BÌNH MINH
158 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình,
Quận Thanh Xuân,Hà Nội
Tel: (04)3552 8705 - Fax: (04) 3552 8706
Webside: binhminhjs.com
Email: info@binhminhjs.com
© Copyright binhminhjs.com; Design by: AVIN