TÌM SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ABB

    TỤ BÙ DUCATI

    DELIXI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KINH DOANH 1

KINH DOANH 2

KINH DOANH 3

KINH DOANH 4
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Sản xuất tại Châu Âu

Dùng cho mạch xoay chiều AC, được thiết kế đặc biệt với  hai  cuộn dây 

Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt

Tiêu chuẩn  IP20,đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Công tắc tơ loại TAE, Điện áp điều khiển rộng 90...150V DC 

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Công suất  5.5 KW

Dòng định mức 12 A
Sản xuất tại Châu Âu

Dùng cho mạch xoay chiều AC, được thiết kế đặc biệt với  hai  cuộn dây 

Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt

Tiêu chuẩn  IP20,đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Công tắc tơ loại TAE, Điện áp điều khiển rộng 90...150V DC 

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Công suất  5.5 KW

Dòng định mức 12 A
Sản xuất tại Châu Âu

Dùng cho mạch xoay chiều AC, được thiết kế đặc biệt với  hai  cuộn dây 

Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt

Tiêu chuẩn  IP20,đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Công tắc tơ loại AE, Điện áp điều khiển 110 DC 

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Công suất  55 KW

Dòng định mức 110 A
Sản xuất tại Châu Âu

Dùng cho mạch xoay chiều AC, được thiết kế đặc biệt với  hai  cuộn dây 

Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt

Tiêu chuẩn  IP20,đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Công tắc tơ loại AE, Điện áp điều khiển 110 DC 

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Công suất  55 KW

Dòng định mức 110 A
Sản xuất tại Châu Âu

Dùng cho mạch xoay chiều AC, được thiết kế đặc biệt với  hai  cuộn dây 

Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt

Tiêu chuẩn  IP20,đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Công tắc tơ loại TAE, Điện áp điều khiển rộng 90...150V DC 

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Công suất  4 KW

Dòng định mức 9 A
Sản xuất tại Châu Âu

Dùng cho mạch xoay chiều AC, được thiết kế đặc biệt với  hai  cuộn dây 

Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt

Tiêu chuẩn  IP20,đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Công tắc tơ loại TAE, Điện áp điều khiển rộng 90...150V DC 

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Công suất  11 KW

Dòng định mức 26 A
Sản xuất tại Châu Âu

Dùng cho mạch xoay chiều AC, được thiết kế đặc biệt với  hai  cuộn dây 

Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt

Tiêu chuẩn  IP20,đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

 

Công tắc tơ loại TAE, Điện áp điều khiển rộng 90...150V DC 

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Công suất  11 KW

Dòng định mức 26 A
Sản xuất tại Châu Âu

Dùng cho mạch xoay chiều AC, được thiết kế đặc biệt với  hai  cuộn dây 

Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt

Tiêu chuẩn  IP20,đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Công tắc tơ loại TAE, Điện áp điều khiển rộng 90...150V DC 

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Công suất  11 KW

Dòng định mức 26 A
Sản xuất tại Châu Âu

Dùng cho mạch xoay chiều AC, được thiết kế đặc biệt với  hai  cuộn dây 

Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt

Tiêu chuẩn  IP20,đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Công tắc tơ loại TAE, Điện áp điều khiển rộng 90...150V DC 

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Công suất  11 KW

Dòng định mức 26 A
Sản xuất tại Châu Âu

Dùng cho mạch xoay chiều AC, được thiết kế đặc biệt với  hai  cuộn dây 

Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt

Tiêu chuẩn  IP20,đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Công tắc tơ loại TAE, Điện áp điều khiển rộng 90...150V DC 

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Công suất  15 KW

Dòng định mức 32 A
Sản xuất tại Châu Âu

Dùng cho mạch xoay chiều AC, được thiết kế đặc biệt với  hai  cuộn dây 

Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt

Tiêu chuẩn  IP20,đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Công tắc tơ loại TAE, Điện áp điều khiển rộng 90...150V DC 

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Công suất  15 KW

Dòng định mức 32 A
Sản xuất tại Châu Âu

Dùng cho mạch xoay chiều AC, được thiết kế đặc biệt với  hai  cuộn dây 

Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt

Tiêu chuẩn  IP20,đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Công tắc tơ loại TAE, Điện áp điều khiển rộng 90...150V DC 

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Công suất  15 KW

Dòng định mức 32 A
Sản xuất tại Châu Âu

Dùng cho mạch xoay chiều AC, được thiết kế đặc biệt với  hai  cuộn dây 

Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt

Tiêu chuẩn  IP20,đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Công tắc tơ loại TAE, Điện áp điều khiển rộng 90...150V DC 

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Công suất  18.5 KW

Dòng định mức 37 A
Sản xuất tại Châu Âu

Dùng cho mạch xoay chiều AC, được thiết kế đặc biệt với  hai  cuộn dây 

Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt

Tiêu chuẩn  IP20,đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Công tắc tơ loại TAE, Điện áp điều khiển rộng 90...150V DC 

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Công suất  18.5 KW

Dòng định mức 37 A
Sản xuất tại Châu Âu

Dùng cho mạch xoay chiều AC, được thiết kế đặc biệt với  hai  cuộn dây 

Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt

Tiêu chuẩn  IP20,đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Công tắc tơ loại TAE, Điện áp điều khiển rộng 90...150V DC 

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Công suất  22 KW

Dòng định mức 50 A
Sản xuất tại Châu Âu

Dùng cho mạch xoay chiều AC, được thiết kế đặc biệt với  hai  cuộn dây 

Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt

Tiêu chuẩn  IP20,đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Công tắc tơ loại TAE, Điện áp điều khiển rộng 90...150V DC 

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Công suất  37 KW

Dòng định mức 75 A
Sản xuất tại Châu Âu

Dùng cho mạch xoay chiều AC, được thiết kế đặc biệt với  hai  cuộn dây 

Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt

Tiêu chuẩn  IP20,đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Công tắc tơ loại TAE, Điện áp điều khiển rộng 90...150V DC 

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Công suất  45 KW

Dòng định mức 96 A
Sản xuất tại Châu Âu

Dùng cho mạch xoay chiều AC, được thiết kế đặc biệt với  hai  cuộn dây 

Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt

Tiêu chuẩn  IP20,đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Công tắc tơ loại TAE, Điện áp điều khiển rộng 90...150V DC 

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Công suất  55 KW

Dòng định mức 110 A
Sản xuất tại Châu Âu

Dòng đỉnh < 100 dòng hiệu dụng

Tiêu chuẩn  IP20,đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-5-1/60947-4-1

Điện áp điều khiển 220-230v  50Hz

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Công suất 12.5 KW

Dòng đỉnh max 1.8  KA
Sản xuất tại Châu Âu

Dòng đỉnh < 100 dòng hiệu dụng

Tiêu chuẩn  IP20,đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-5-1/60947-4-1

Điện áp điều khiển 220-230v  50Hz

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Công suất 20 KW

Dòng đỉnh max 3  KA
1 2 SauCuối

TIN MỚI CẬP NHẬT
Bốn bước thực tiễn để giảm toàn bộ chi phí năng lượng
Thiết bị tiết kiệm điện đắt hàng
Thiết bị adidas miCoach SPEED_CELL đã đến VN.
5 công nghệ thay đổi cách sử dụng thiết bị điện tử
Phòng ngừa trẻ bị điện giật.
Sét đánh gây cháy hàng loạt thiết bị điện
Hơn 1.100 tỷ đồng đổ vào chứng khoán, Vn-Index tăng hơn 5 điểm
Phí "đè" chủ thẻ ATM: Chỉ khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ
Thủ tướng: Doanh nghiệp BĐS lãi to rồi, giờ là lúc nên chia sẻ
Trả hết nợ lương đã là thưởng tết!
TẢI VỀ
cataloge RELAY RM4
Cataloge PM700 & PM800
Cataloge Phaseo power supplies ABL
Cataloge motion esst en
Cataloge Limitswitch typesXCK-M and XCK-L
Hướng dẫn sử dụng biến tần ATV312
LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
BÌNH MINH
158 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình,
Quận Thanh Xuân,Hà Nội
Tel: (04)3552 8705 - Fax: (04) 3552 8706
Webside: binhminhjs.com
Email: info@binhminhjs.com
© Copyright binhminhjs.com; Design by: AVIN