TÌM SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ABB

    TỤ BÙ DUCATI

    DELIXI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KINH DOANH 1

KINH DOANH 2

KINH DOANH 3

KINH DOANH 4
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Đặc điểm:

  - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, 220V,  0.18...2.2kW

  - IP20, Tần số ra: 0- 120Hz

  - 3 đầu vào số (DI), 1 đầu vào tương tự (AL) 1 đầu ra rơ le (RO), Biến trở điều chỉnh tốc độ (tùy chọn)

  - Ứng dụng: Máy đóng gói , băng tải, cửa tự động, quạt, bơm.......

Điện áp cung cấp 1 pha 100...120V, +10/-15%, 48...63Hz,Không tích hợp bộ lọc EMC

Công suất 0.18 KW

Dòng ra định mức 1.4 A

Đặc điểm:

  - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, 220V,  0.18...2.2kW

  - IP20, Tần số ra: 0- 120Hz

  - 3 đầu vào số (DI), 1 đầu vào tương tự (AL) 1 đầu ra rơ le (RO), Biến trở điều chỉnh tốc độ (tùy chọn)

  - Ứng dụng: Máy đóng gói , băng tải, cửa tự động, quạt, bơm.......

Điện áp cung cấp 1 pha 100...120V, +10/-15%, 48...63Hz,Không tích hợp bộ lọc EMC

Công suất 0.37 KW

Dòng ra định mức 2.2 A

 Đặc điểm:

  - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, 220V,  0.18...2.2kW

  - IP20, Tần số ra: 0- 120Hz

  - 3 đầu vào số (DI), 1 đầu vào tương tự (AL) 1 đầu ra rơ le (RO), Biến trở điều chỉnh tốc độ (tùy chọn)

  - Ứng dụng: Máy đóng gói , băng tải, cửa tự động, quạt, bơm.......

Điện áp cung cấp 1 pha 100...120V, +10/-15%, 48...63Hz,Không tích hợp bộ lọc EMC

Công suất 0.75 KW

Dòng ra định mức 4.3 A

 Đặc điểm:

  - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, 220V,  0.18...2.2kW

  - IP20, Tần số ra: 0- 120Hz

  - 3 đầu vào số (DI), 1 đầu vào tương tự (AL) 1 đầu ra rơ le (RO), Biến trở điều chỉnh tốc độ (tùy chọn)

  - Ứng dụng: Máy đóng gói , băng tải, cửa tự động, quạt, bơm.......

Điện áp cung cấp 1 pha 100...120V, +10/-15%, 48...63Hz,Không tích hợp bộ lọc EMC

Công suất 1.5 KW

Dòng ra định mức 7.6 A

 Đặc điểm:

  - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, 220V,  0.18...2.2kW

  - IP20, Tần số ra: 0- 120Hz

  - 3 đầu vào số (DI), 1 đầu vào tương tự (AL) 1 đầu ra rơ le (RO), Biến trở điều chỉnh tốc độ (tùy chọn)

  - Ứng dụng: Máy đóng gói , băng tải, cửa tự động, quạt, bơm.......

Điện áp cung cấp 1 pha 100...120V, +10/-15%, 48...63Hz,Không tích hợp bộ lọc EMC

Công suất 2.2 KW

Dòng ra định mức 9.8 A

Đặc điểm:

   - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, 220V/0.37...2.2KW, 380V/0.37...4KW

    -IP20, NEMA 1 (tùy chọn), tần số ra: 0-500Hz, hệ số công suất 0.98

    - Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, bộ điều khiển phanh hãm 

    - Tích hợp sẵn mà hình điều khiển, biến trở điều khiển tốc độ; Bo mạch phủ (coated boards)

    - 5 đầu vào số(DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0...10kHz), 1 đầu vào tương tự (AL)

    - 1 đầu ra rơ le (NO + NC)

    - Ưngs dụng: Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, quạt, bơm,....

Công suất 0.37 KW

Dòng ra định mức 2.4 A

Đặc điểm:

    - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, 220V/0.37...2.2KW, 380V/0.37...4KW

    -IP20, NEMA 1 (tùy chọn), tần số ra: 0-500Hz, hệ số công suất 0.98

    - Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, bộ điều khiển phanh hãm 

    - Tích hợp sẵn mà hình điều khiển, biến trở điều khiển tốc độ; Bo mạch phủ (coated boards)

    - 5 đầu vào số(DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0...10kHz), 1 đầu vào tương tự (AL)

    - 1 đầu ra rơ le (NO + NC)

    - Ưngs dụng: Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, quạt, bơm,.... 

Công suất 0.75 KW

Dòng ra định mức 4.7 A

Đặc điểm:

  - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, 220V/0.37...2.2KW, 380V/0.37...4KW

   -IP20, NEMA 1 (tùy chọn), tần số ra: 0-500Hz, hệ số công suất 0.98

    - Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, bộ điều khiển phanh hãm 

    - Tích hợp sẵn mà hình điều khiển, biến trở điều khiển tốc độ; Bo mạch phủ (coated boards)

    - 5 đầu vào số(DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0...10kHz), 1 đầu vào tương tự (AL)

    - 1 đầu ra rơ le (NO + NC)

    - Ưngs dụng: Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, quạt, bơm,.... 

Công suất 1.5 KW

Dòng ra định mức 7.5 A

Đặc điểm:

  - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, 220V/0.37...2.2KW, 380V/0.37...4KW

   -IP20, NEMA 1 (tùy chọn), tần số ra: 0-500Hz, hệ số công suất 0.98

    - Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, bộ điều khiển phanh hãm 

    - Tích hợp sẵn mà hình điều khiển, biến trở điều khiển tốc độ; Bo mạch phủ (coated boards)

    - 5 đầu vào số(DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0...10kHz), 1 đầu vào tương tự (AL)

    - 1 đầu ra rơ le (NO + NC)

    - Ưngs dụng: Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, quạt, bơm,.... 

Công suất 2.2 KW

Dòng ra định mức 9.8 A

Đặc điểm:

  - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, 220V/0.37...2.2KW, 380V/0.37...4KW

   -IP20, NEMA 1 (tùy chọn), tần số ra: 0-500Hz, hệ số công suất 0.98

    - Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, bộ điều khiển phanh hãm 

    - Tích hợp sẵn mà hình điều khiển, biến trở điều khiển tốc độ; Bo mạch phủ (coated boards)

    - 5 đầu vào số(DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0...10kHz), 1 đầu vào tương tự (AL)

    - 1 đầu ra rơ le (NO + NC)

    - Ưngs dụng: Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, quạt, bơm,....

  Điệnáp cung cấp 3 pha 200...240V, +10%; -10%, 48....63Hz, Tích hợp bộ lộc EMC

Công suất 0.37 KW

Dòng ra định mức 2.4 A

Đặc điểm:

  - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, 220V/0.37...2.2KW, 380V/0.37...4KW

   -IP20, NEMA 1 (tùy chọn), tần số ra: 0-500Hz, hệ số công suất 0.98

    - Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, bộ điều khiển phanh hãm 

    - Tích hợp sẵn mà hình điều khiển, biến trở điều khiển tốc độ; Bo mạch phủ (coated boards)

    - 5 đầu vào số(DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0...10kHz), 1 đầu vào tương tự (AL)

    - 1 đầu ra rơ le (NO + NC)

    - Ưngs dụng: Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, quạt, bơm,....

  Điệnáp cung cấp 3 pha 200...240V, +10%; -10%, 48....63Hz, Tích hợp bộ lộc EMC

Công suất 0.55 KW

Dòng ra định mức 3.5 A

Đặc điểm:

  - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, 220V/0.37...2.2KW, 380V/0.37...4KW

   -IP20, NEMA 1 (tùy chọn), tần số ra: 0-500Hz, hệ số công suất 0.98

    - Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, bộ điều khiển phanh hãm 

    - Tích hợp sẵn mà hình điều khiển, biến trở điều khiển tốc độ; Bo mạch phủ (coated boards)

    - 5 đầu vào số(DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0...10kHz), 1 đầu vào tương tự (AL)

    - 1 đầu ra rơ le (NO + NC)

    - Ưngs dụng: Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, quạt, bơm,....

  Điệnáp cung cấp 3 pha 200...240V, +10%; -10%, 48....63Hz, Tích hợp bộ lộc EMC

Công suất 0.75 KW

Dòng ra định mức 4.7 A

Đặc điểm:

  - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, 220V/0.37...2.2KW, 380V/0.37...4KW

   -IP20, NEMA 1 (tùy chọn), tần số ra: 0-500Hz, hệ số công suất 0.98

    - Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, bộ điều khiển phanh hãm 

    - Tích hợp sẵn mà hình điều khiển, biến trở điều khiển tốc độ; Bo mạch phủ (coated boards)

    - 5 đầu vào số(DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0...10kHz), 1 đầu vào tương tự (AL)

    - 1 đầu ra rơ le (NO + NC)

    - Ưngs dụng: Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, quạt, bơm,....

  Điệnáp cung cấp 3 pha 200...240V, +10%; -10%, 48....63Hz, Tích hợp bộ lộc EMC

Công suất 1.1 KW

Dòng ra định mức 6.7 A

Đặc điểm:

  - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, 220V/0.37...2.2KW, 380V/0.37...4KW

   -IP20, NEMA 1 (tùy chọn), tần số ra: 0-500Hz, hệ số công suất 0.98

    - Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, bộ điều khiển phanh hãm 

    - Tích hợp sẵn mà hình điều khiển, biến trở điều khiển tốc độ; Bo mạch phủ (coated boards)

    - 5 đầu vào số(DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0...10kHz), 1 đầu vào tương tự (AL)

    - 1 đầu ra rơ le (NO + NC)

    - Ưngs dụng: Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, quạt, bơm,....

  Điệnáp cung cấp 3 pha 200...240V, +10%; -10%, 48....63Hz, Tích hợp bộ lộc EMC

Công suất 1.5 KW

Dòng ra định mức 7.5 A

Đặc điểm:

  - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, 220V/0.37...2.2KW, 380V/0.37...4KW

   -IP20, NEMA 1 (tùy chọn), tần số ra: 0-500Hz, hệ số công suất 0.98

    - Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, bộ điều khiển phanh hãm 

    - Tích hợp sẵn mà hình điều khiển, biến trở điều khiển tốc độ; Bo mạch phủ (coated boards)

    - 5 đầu vào số(DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0...10kHz), 1 đầu vào tương tự (AL)

    - 1 đầu ra rơ le (NO + NC)

    - Ưngs dụng: Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, quạt, bơm,....

  Điệnáp cung cấp 3 pha 200...240V, +10%; -10%, 48....63Hz, Tích hợp bộ lộc EMC

Công suất 2.2 KW

Dòng ra định mức 9.8 A

Đặc điểm:

  - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, 220V/0.37...2.2KW, 380V/0.37...4KW

   -IP20, NEMA 1 (tùy chọn), tần số ra: 0-500Hz, hệ số công suất 0.98

    - Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, bộ điều khiển phanh hãm 

    - Tích hợp sẵn mà hình điều khiển, biến trở điều khiển tốc độ; Bo mạch phủ (coated boards)

    - 5 đầu vào số(DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0...10kHz), 1 đầu vào tương tự (AL)

    - 1 đầu ra rơ le (NO + NC)

    - Ưngs dụng: Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, quạt, bơm,....

  Điệnáp cung cấp 3 pha 380...480V, +10%; -10%, 48....63Hz, Tích hợp bộ lộc EMC

Công suất 0.75 KW

Dòng ra định mức 2.4 A

Đặc điểm:

  - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, 220V/0.37...2.2KW, 380V/0.37...4KW

   -IP20, NEMA 1 (tùy chọn), tần số ra: 0-500Hz, hệ số công suất 0.98

    - Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, bộ điều khiển phanh hãm 

    - Tích hợp sẵn mà hình điều khiển, biến trở điều khiển tốc độ; Bo mạch phủ (coated boards)

    - 5 đầu vào số(DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0...10kHz), 1 đầu vào tương tự (AL)

    - 1 đầu ra rơ le (NO + NC)

    - Ưngs dụng: Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, quạt, bơm,....

  Điệnáp cung cấp 3 pha 380...480V, +10%; -10%, 48....63Hz, Tích hợp bộ lộc EMC

Công suất 1.1 KW

Dòng ra định mức 3.3 A
 Đặc điểm:

  - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, 220V/0.37...2.2KW, 380V/0.37...4KW

   -IP20, NEMA 1 (tùy chọn), tần số ra: 0-500Hz, hệ số công suất 0.98

    - Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, bộ điều khiển phanh hãm 

    - Tích hợp sẵn mà hình điều khiển, biến trở điều khiển tốc độ; Bo mạch phủ (coated boards)

    - 5 đầu vào số(DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0...10kHz), 1 đầu vào tương tự (AL)

    - 1 đầu ra rơ le (NO + NC)

    - Ưngs dụng: Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, quạt, bơm,....

  Điệnáp cung cấp 3 pha 380...480V, +10%; -10%, 48....63Hz, Tích hợp bộ lộc EMC

Công suất 1.5 KW

Dòng ra định mức 4.1 A
Đặc điểm:

  - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, 220V/0.37...2.2KW, 380V/0.37...4KW

   -IP20, NEMA 1 (tùy chọn), tần số ra: 0-500Hz, hệ số công suất 0.98

    - Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, bộ điều khiển phanh hãm 

    - Tích hợp sẵn mà hình điều khiển, biến trở điều khiển tốc độ; Bo mạch phủ (coated boards)

    - 5 đầu vào số(DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0...10kHz), 1 đầu vào tương tự (AL)

    - 1 đầu ra rơ le (NO + NC)

    - Ưngs dụng: Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, quạt, bơm,....

  Điệnáp cung cấp 3 pha 380...480V, +10%; -10%, 48....63Hz, Tích hợp bộ lộc EMC

Công suất 2.2 KW

Dòng ra định mức 5.6 A
Đặc điểm:

  - Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, 220V/0.37...2.2KW, 380V/0.37...4KW

   -IP20, NEMA 1 (tùy chọn), tần số ra: 0-500Hz, hệ số công suất 0.98

    - Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, bộ điều khiển phanh hãm 

    - Tích hợp sẵn mà hình điều khiển, biến trở điều khiển tốc độ; Bo mạch phủ (coated boards)

    - 5 đầu vào số(DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0...10kHz), 1 đầu vào tương tự (AL)

    - 1 đầu ra rơ le (NO + NC)

    - Ưngs dụng: Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, quạt, bơm,....

  Điệnáp cung cấp 3 pha 380...480V, +10%; -10%, 48....63Hz, Tích hợp bộ lộc EMC

Công suất 3 KW

Dòng ra định mức 7.3 A
1 2 SauCuối

TIN MỚI CẬP NHẬT
Bốn bước thực tiễn để giảm toàn bộ chi phí năng lượng
Thiết bị tiết kiệm điện đắt hàng
Thiết bị adidas miCoach SPEED_CELL đã đến VN.
5 công nghệ thay đổi cách sử dụng thiết bị điện tử
Phòng ngừa trẻ bị điện giật.
Sét đánh gây cháy hàng loạt thiết bị điện
Hơn 1.100 tỷ đồng đổ vào chứng khoán, Vn-Index tăng hơn 5 điểm
Phí "đè" chủ thẻ ATM: Chỉ khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ
Thủ tướng: Doanh nghiệp BĐS lãi to rồi, giờ là lúc nên chia sẻ
Trả hết nợ lương đã là thưởng tết!
TẢI VỀ
cataloge RELAY RM4
Cataloge PM700 & PM800
Cataloge Phaseo power supplies ABL
Cataloge motion esst en
Cataloge Limitswitch typesXCK-M and XCK-L
Hướng dẫn sử dụng biến tần ATV312
LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
BÌNH MINH
158 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình,
Quận Thanh Xuân,Hà Nội
Tel: (04)3552 8705 - Fax: (04) 3552 8706
Webside: binhminhjs.com
Email: info@binhminhjs.com
© Copyright binhminhjs.com; Design by: AVIN